Mantis amorosa

Identificador: D154

Etapa: Madrid

Temática: Escenas campesinas

Técnica: Pluma. Tinta negra azulada. Aguada

Dimensión: 63x45 cm

Orientación: Vertical

Color: Color